Från datum måste vara idag eller senare
Till datum måste vara idag eller senare